HADRONY co to jest
Co znaczy hadrony? W fizyce najprawdopodobniej z kwarków, zdolne zarówno do oddziaływań słabych.

Definicja Hadrony

Co to jest HADRONY: cząstki elementarne ( mezony, bariony), zbudowane najprawdopodobniej z kwarków, zdolne zarówno do oddziaływań słabych, jak ido oddziaływań mocnych. Prócz h. t r w a ł y c h, do których należą protony, odznacza się (z racji na średni czas życia) h. m e- t a t r w a ł e, rozpadające się po czasie życia ł 10-8 s (w słabych oddziaływaniach) ipo czasie życia około 10-16 - 10-17 s (w oddziaływaniach elektromagnetycznych), i tak zwany r e z o n a n s e, rozpadające się po czasie życia rzędu 10-20 - 10-23 s (w mocnych oddziaływaniach)

Czym jest Hadrony znaczenie w Słownik fizyka na H .