WZÓR HARTMANA co to jest
Co znaczy Hartmana wzór? W fizyce od długości fali ; n = n0 + c/( - 0), gdzie: n0, c, 0 i- stałe.

Definicja Hartmana Wzór

Co to jest HARTMANA WZÓR: wzór wyrażający zależność współczynnika załamania światła n od długości fali ; n = n0 + c/( - 0), gdzie: n0, c, 0 i- stałe wyznaczone wdoświadczeniu. W spektroskopii w. H. stosuje się do obliczania długości fal wbadanym widmie na podstawie ich położenia względem widma wzorcowego

Definicja Heliocentryczna Teoria:
Co to jest teoria sformułowana poprzez Mikołaja Kopernika, zgodnie zktórą centralnym ciałem naszego układu planetarnego jest Słońce, adziewięć planet (w tym nasza Ziemia) krąży wokół niego hartmana wzór.
Definicja Heksagonalny Układ:
Co to jest jeden zsześciu układów krystalograficznych, charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś symetrii (w ł a ś c i w y u.h.) i trzykrotną oś symetrii (t r y- g o n a l n y układ hartmana wzór.
Definicja Hydroliza:
Co to jest chemicznych pod wpływem wody, nie mniej jednak produkty rozkładu składają się zelementów substancji ulegającej hydrolizie iwody. Odróżnia się h. j o n o w ą - reakcję pomiędzy jonami rozpuszczonej hartmana wzór.

Czym jest Wzór Hartmana znaczenie w Słownik fizyka na H .

  • Dodano:
  • Autor: