UKŁAD HEKSAGONALNY co to jest
Co znaczy heksagonalny układ? W fizyce charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś.

Definicja Heksagonalny Układ

Co to jest HEKSAGONALNY UKŁAD: jeden zsześciu układów krystalograficznych, charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś symetrii (w ł a ś c i w y u.h.) i trzykrotną oś symetrii (t r y-g o n a l n y układ)

Czym jest Układ Heksagonalny znaczenie w Słownik fizyka na H .