UKŁAD HEKSAGONALNY co to jest
Co znaczy heksagonalny układ? W fizyce charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś.

Definicja Heksagonalny Układ

Co to jest HEKSAGONALNY UKŁAD: jeden zsześciu układów krystalograficznych, charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś symetrii (w ł a ś c i w y u.h.) i trzykrotną oś symetrii (t r y-g o n a l n y układ)

Definicja Hekto:
Co to jest przedrostek oznaczający mnożnik 102, na przykład 1 hPa = 100 Pa heksagonalny układ.
Definicja Heisenberga Zasada Nieoznaczoności:
Co to jest nieokreśloności pędu p inieokreśloności położenia x jest rzędu stałej Plancka; (p) (x) ł h/2. Poruszającą się cząstkę klasyczną możemy precyzyjnie zlokalizować wkażdej chwili ipodać jej pęd. Dla heksagonalny układ.
Definicja Harmoniczna:
Co to jest okresowego (na przykład drgania akustycznego, mechanicznego, elektrycznego) oczęstotliwości równej wielokrotności częstości podstawowej. Jeżeli wyobrazimy sobie strunę umocowaną na obu końcach heksagonalny układ.

Czym jest Układ Heksagonalny znaczenie w Słownik fizyka na H .

  • Dodano:
  • Autor: