HENR co to jest
Co znaczy henr? W fizyce wzajemnej pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. To jest indukcyjność.

Definicja Henr

Co to jest HENR: jednostka indukcji własnej ( samoindukcja) i indukcji wzajemnej pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. To jest indukcyjność elektrycznego obwodu zamkniętego, wktórym powstaje siła elektromotoryczna jednego wolta, gdy prąd elektryczny, płynący wobwodzie, wymienia się jednostajnie ojeden amper na sekundę: 1 H =V s/A

Czym jest Henr znaczenie w Słownik fizyka na H .