HENR co to jest
Co znaczy henr? W fizyce wzajemnej pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. To jest indukcyjność.

Definicja Henr

Co to jest HENR: jednostka indukcji własnej ( samoindukcja) i indukcji wzajemnej pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. To jest indukcyjność elektrycznego obwodu zamkniętego, wktórym powstaje siła elektromotoryczna jednego wolta, gdy prąd elektryczny, płynący wobwodzie, wymienia się jednostajnie ojeden amper na sekundę: 1 H =V s/A

Definicja Hydrostatyczny Paradoks:
Co to jest naczynia otakiej samej powierzchni dna, lecz wyraźnie różniące się objętością, nawet kilkakrotnie, inalejemy do nich wody do takiej samej wysokości, to okazuje się, iż parcie na dno naczynia będzie henr.
Definicja H:
Co to jest stała Plancka henr.
Definicja Hartmana Wzór:
Co to jest zależność współczynnika załamania światła n od długości fali ; n = n0 + c/( - 0), gdzie: n0, c, 0 i- stałe wyznaczone wdoświadczeniu. W spektroskopii w. H. stosuje się do obliczania długości fal henr.

Czym jest Henr znaczenie w Słownik fizyka na H .

  • Dodano:
  • Autor: