RUDOLF HEINRICH HERTZ co to jest
Co znaczy Hertz, Heinrich Rudolf? W fizyce badania raczej wdziedzinie elektrodynamiki. Zbudował.

Definicja Hertz, Heinrich Rudolf

Co to jest HERTZ, HEINRICH RUDOLF: Prof. politechniki wKarlsruhe iuniw. wBonn. Prowadził badania raczej wdziedzinie elektrodynamiki. Zbudował źródło fal elektromagnetycznych, jest to elektryczny obwód drgający, odkrył izbadał własności fal elektromagnetycznych, opisanych przedtem teoretycznie poprzez Maxwella, zaobserwował zdarzenie fotoelektryczne. Na jego cześć nazwano jednostkę częstości drgań hercem

Definicja Higrometr:
Co to jest przyrząd do pomiaru wilgotności gazów, najczęściej powietrza. Wykorzystuje zmiany własności substancji powstające wwyniku zmiany wilgotności badanego ośrodka. Np. fundamentalną częścią h. w ł o s o w hertz, heinrich rudolf.
Definicja Hiperjądro:
Co to jest jądro atomowe, wktórym prócz nukleonów (protony ineutrony) znajduje się także nietrwała cząstka elementarna hiperon hertz, heinrich rudolf.
Definicja Heksagonalny Układ:
Co to jest jeden zsześciu układów krystalograficznych, charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś symetrii (w ł a ś c i w y u.h.) i trzykrotną oś symetrii (t r y- g o n a l n y układ hertz, heinrich rudolf.

Czym jest Rudolf Heinrich Hertz znaczenie w Słownik fizyka na H .

  • Dodano:
  • Autor: