MAGNETYCZNA HTEREZA co to jest
Co znaczy histereza magnetyczna? W fizyce ferromagnetycznej) od zewnętrznego (rosnącego imalejącego.

Definicja Histereza Magnetyczna

Co to jest HISTEREZA MAGNETYCZNA: zależność wartości namagnesowania M (substancji ferromagnetycznej) od zewnętrznego (rosnącego imalejącego) pola magnesującego H. Zależność ta jest nieliniowa ima kształt pętli (tak zwany pętli histerezy magnetycznej). Można powiedzieć, iż h.m. wskazuje na nieodwracalne zmiany własności magnetycznych ferromagnetyka pod wpływem wcześniejszego magnesowania. Na pętli h. m. odznacza się trzy punkty: a- ustala on stan nasycenia, dalszy przyrost wartości pola magnesującego nie skutkuje wzrostu namagnesowania; b - namagnesowanie szczątkowe (resztkowe), a więc namagnesowanie, jakie zachowuje ferromagnetyk po usunięciu pola magnesującego, ic - ((tak zwany pole k o e r c j i, jest to pole magnesujące, jakie trzeba przyłożyć wprzeciwnym kierunku, by usunąć namagnesowanie resztkowe. Materiały charakteryzujące się sporym polem koercji stosuje się do wyrobu trwałych magnesów, amateriały omałym polu koercji do rdzeni elektromagnesów

Czym jest Magnetyczna Histereza znaczenie w Słownik fizyka na H .