MONOKRYSZTAŁÓW HODOWLA co to jest
Co znaczy hodowla monokryształów? W fizyce h.m. Najogólniej można je podzielić na krystalizację.

Definicja Hodowla Monokryształów

Co to jest HODOWLA MONOKRYSZTAŁÓW: sztuczne wytwarzanie monokryształów. Opracowano sporo metod h.m. Najogólniej można je podzielić na krystalizację: zroztworów, ze stopionej masy, zfazy gazowej ifazy stałej. Jakość hodowanych kryształów zależy wdecydującym stopniu od dobrania izapewnienia "rosnącym" kryształom optymalnych warunków, jest to odpowiedniej temperatury, szybkości wyciągania (przy h.m. ze stopionej masy), właściwego przesycenia (przy h.m. zroztworów) jak także wyeliminowanie najdrobniejszych wstrząsów

Definicja Heliofizyka:
Co to jest dział astrofizyki zajmujący się badaniem wszystkich zagadnień związanych ze Słońcem hodowla monokryształów.
Definicja Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand Von:
Co to jest niemiecki, prof. kilku uniwersytetów, wtym prof. fizyki Uniwersytetu Berlińskiego. Wszechstronny badacz: sformułował ogólną zasadę zachowania energii, odnoszącą się do wszystkich zjawisk przyrody hodowla monokryształów.
Definicja Heptoda:
Co to jest lampa elektronowa posiadająca siedem elektrod: katodę, pięć siatek i anodę. Jest zazwyczaj stosowana do przemiany częstotliwości wodbiornikach radiowych hodowla monokryształów.

Czym jest Monokryształów Hodowla znaczenie w Słownik fizyka na H .

  • Dodano:
  • Autor: