HOLOGRAFIA co to jest
Co znaczy holografia? W fizyce trójwymiarowych. By taki obraz dostać, światło spójne zodpowiedniego.

Definicja Holografia

Co to jest HOLOGRAFIA: optyczna metoda rejestrowania iodtwarzania obrazów trójwymiarowych. By taki obraz dostać, światło spójne zodpowiedniego źródła, najlepiej z lasera, rozdziela się dzięki zwierciadła półprzezroczystego na dwie wiązki: oświetlającą fotografowany element iwiązkę odniesienia (biegnącą ze źródła). Następnie dzięki odpowiednich zwierciadeł kieruje się je na kliszę albo inny materiał światłoczuły, gdzie obie wiązki interferują ze sobą tworząc tak zwany h o l o g r a m. To jest z pozoru bezładna mieszanina prążków ipierścieni interferencyjnych, która zawiera jednak informację orozkładzie amplitudy ifazy fali pochodzącej od oświetlonego przedmiotu (zwyczajna fotografia zawiera tylko informację oamplitudzie fali). Patrząc na oświetlony (najlepiej rozproszonym światłem laserowym) hologram zprzodu, widzimy element zprzodu, obracając hologram, widzimy obracający się element. W zależności od użytego promieniowania "oświetlającego" rozróżnia się h. optyczną, mikrofalową, rentgenowską iakustyczną

Czym jest Holografia znaczenie w Słownik fizyka na H .