ZASADA HUYGENSA co to jest
Co znaczy Huygensa zasada? W fizyce materialny, do którego dochodzi ruch falowy, zachowuje się tak.

Definicja Huygensa Zasada

Co to jest HUYGENSA ZASADA: zasada wyjaśniająca system rozchodzenia się fal; każdy pkt. materialny, do którego dochodzi ruch falowy, zachowuje się tak, jakby sam stał się źródłem nowej fali kulistej, zwanej falą w t ó r n ą (c z ą s t k o w ą), otakiej samej częstości, jak fala padająca, zzastrzeżeniem, iż fale wtórne nie rozchodzą się do tyłu. Obwiednia wszystkich fal wtórnych tworzy powierzchnię czoła fali. W oparciu oz. H. można wyjaśnić zjawiska: interferencji, dyfrakcji, załamania iodbicia

Czym jest Zasada Huygensa znaczenie w Słownik fizyka na H .