HYDROFON co to jest
Co znaczy hydrofon? W fizyce podwodny nadajnik albo odbiornik; jedna ze składowych części urządzeń.

Definicja Hydrofon

Co to jest HYDROFON: przetwornik dźwiękowy albo ultradźwiękowy działający jako podwodny nadajnik albo odbiornik; jedna ze składowych części urządzeń do łączności podwodnej

Definicja Heksagonalny Układ:
Co to jest jeden zsześciu układów krystalograficznych, charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś symetrii (w ł a ś c i w y u.h.) i trzykrotną oś symetrii (t r y- g o n a l n y układ hydrofon.
Definicja Hafn:
Co to jest ekipy układu okresowego (węglowce) oliczbie atomowej 72 imasie atomowej 178,49. To jest trudno topliwy metal, który znalazł wykorzystanie między innymi w reaktorach jądrowych do pochłaniania hydrofon.
Definicja Hodowla Monokryształów:
Co to jest wytwarzanie monokryształów. Opracowano sporo metod h.m. Najogólniej można je podzielić na krystalizację: zroztworów, ze stopionej masy, zfazy gazowej ifazy stałej. Jakość hodowanych kryształów zależy hydrofon.

Czym jest Hydrofon znaczenie w Słownik fizyka na H .

  • Dodano:
  • Autor: