HYDROLIZA co to jest
Co znaczy hydroliza? W fizyce jednak produkty rozkładu składają się zelementów substancji.

Definicja Hydroliza

Co to jest HYDROLIZA: rozkład substancji chemicznych pod wpływem wody, nie mniej jednak produkty rozkładu składają się zelementów substancji ulegającej hydrolizie iwody. Odróżnia się h. j o n o w ą - reakcję pomiędzy jonami rozpuszczonej wwodzie soli ajonami wody, i h. c z ą s t e-c z k o w ą - reakcję pomiędzy cząsteczkami soli icząsteczkami wody

Czym jest Hydroliza znaczenie w Słownik fizyka na H .