MAGNETYCZNA IGŁA co to jest
Co znaczy igła magnetyczna? W fizyce obracać wpolu magnetycznym. Służy do określania kierunku linii.

Definicja Igła Magnetyczna

Co to jest IGŁA MAGNETYCZNA: lekki magnes trwały zawieszony tak, by mógł się swobodnie obracać wpolu magnetycznym. Służy do określania kierunku linii sił pola magnetycznego

Definicja Izotony:
Co to jest atomy otakiej samej liczbie neutronów wjądrze, lecz różniące się liczbą protonów, na przykład (1 proton, 2neutrony) i (2 protony, 2 neutrony igła magnetyczna.
Definicja Izotropia:
Co to jest polegająca na tym, iż we wszystkich kierunkach wykazują one jednakowe własności fizyczne. Dotyczy raczej ciał niekrystalicznych, awięc: gazów, cieczy iciał stałych bezpostaciowych ( bezpostaciowy igła magnetyczna.
Definicja Inwar:
Co to jest zawierający również domieszki krzemu, manganu iwęgla. Z racji na bardzo małą wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej jest powszechnie służący do wyrobu dokładnych przyrządów bądź ich części igła magnetyczna.

Czym jest Magnetyczna Igła znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: