WEKTOROWY ILOCZYN co to jest
Co znaczy iloczyn wektorowy? W fizyce aby, bz) tworzących kąt tytułujemy wektor c, prostopadły do.

Definicja Iloczyn Wektorowy

Co to jest ILOCZYN WEKTOROWY: iloczynem wektorowym dwóch wektorów a (ax, ay, az) ib (bx, aby, bz) tworzących kąt tytułujemy wektor c, prostopadły do obu wektorów ai b, odługości: çaç çbçsin izwrocie określonym poprzez regułę korkociągu. Iloczyn ça ç çb çsin jest polem równoległoboku zbudowanego na wektorach ai b. Zatem długość wektora c jest równa polu tego równoległoboku. I. w. wektorów ai b znaczy się symbolem c = a´ b. Składowe i.w. mają postać: a´ b = (aybz - azby) i+ (azbx - axbz) j + (by - aybx) k, gdzie: i, j, k - wektory jednostkowe osi współrzędnych. Odpowiednikiem wykorzystania i. w. wfizyce może być okres siły M. Jeżeli wpunkcie O jest przyłożona siła F, to okres siły F względem punktu A będzie i.w. wektorów r iF: M = r F = F l, gdzie wektor l jest ramieniem działania siły F il = çAOç sin

Definicja Imersja:
Co to jest jasności obrazu mikroskopowego ipowiększania umiejętności rozdzielczej mikroskopu. Wtym celu zanurza się obserwowane ciało wcieczy imersyjnej (na przykład olejek cedrowy) odużym współczynniku iloczyn wektorowy.
Definicja Interpolacja:
Co to jest przybliżonych wartości funkcji wjakimś przedziale jej argumentów na podstawie przyjmowanych poprzez tę funkcję wartości winnych, znanych punktach tego przedziału. I.przeprowadza się poprzez iloczyn wektorowy.
Definicja Interfejs:
Co to jest komputera, część wyposażenia albo szczególny program umożliwiający współpracę większej liczby urządzeń albo programów komputerowych; (2) część programu odpowiedzialna za komunikację zużytkownikiem iloczyn wektorowy.

Czym jest Wektorowy Iloczyn znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: