WEKTOROWY ILOCZYN co to jest
Co znaczy iloczyn wektorowy? W fizyce aby, bz) tworzących kąt tytułujemy wektor c, prostopadły do.

Definicja Iloczyn Wektorowy

Co to jest ILOCZYN WEKTOROWY: iloczynem wektorowym dwóch wektorów a (ax, ay, az) ib (bx, aby, bz) tworzących kąt tytułujemy wektor c, prostopadły do obu wektorów ai b, odługości: çaç çbçsin izwrocie określonym poprzez regułę korkociągu. Iloczyn ça ç çb çsin jest polem równoległoboku zbudowanego na wektorach ai b. Zatem długość wektora c jest równa polu tego równoległoboku. I. w. wektorów ai b znaczy się symbolem c = a´ b. Składowe i.w. mają postać: a´ b = (aybz - azby) i+ (azbx - axbz) j + (by - aybx) k, gdzie: i, j, k - wektory jednostkowe osi współrzędnych. Odpowiednikiem wykorzystania i. w. wfizyce może być okres siły M. Jeżeli wpunkcie O jest przyłożona siła F, to okres siły F względem punktu A będzie i.w. wektorów r iF: M = r F = F l, gdzie wektor l jest ramieniem działania siły F il = çAOç sin

Definicja Impulsator:
Co to jest generator drgań elektrycznych; służący wnadajnikach radarowych iradiowych, w akceleratorach cząstek naładowanych itp iloczyn wektorowy.
Definicja Iryd:
Co to jest chemiczny VIII ekipy układu okresowego (platynowców ciężkich) oliczbie atomowej 77 imasie atomowej 192,22. To jest srebrzystobiały metal, bardzo twardy iodporny na działanie czynników chemicznych iloczyn wektorowy.
Definicja Internet:
Co to jest połączonych ze sobą sieci komputerowych obejmujących cały świat; umożliwia dostęp do informacji przechowywanych wkomputerach na wszystkich kontynentach, jak także korzystanie zwielu usług sieciowych iloczyn wektorowy.

Czym jest Wektorowy Iloczyn znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: