ŚWIATŁA ILOŚĆ co to jest
Co znaczy ilość światła? W fizyce strumienia świetlnego iczasu jego trwania. Jednostką i.ś. jest.

Definicja Ilość Światła

Co to jest ILOŚĆ ŚWIATŁA: rozmiar fizyczna służąca w fotometrii. To jest iloczyn strumienia świetlnego iczasu jego trwania. Jednostką i.ś. jest lumenosekunda (lm s)

Definicja IR:
Co to jest promieniowanie podczerwone ilość światła.
Definicja Izomorfizm:
Co to jest jonów albo ich grup, podobnych pod względem chemicznym (wartościowość) igeometrycznym (równa wprzybliżeniu objętość), do zastępowania się w strukturach kryształów. Powstały wten sposób kryształ ilość światła.
Definicja Izobara Gazu:
Co to jest przedstawiający zależność pomiędzy objętością V itemperaturą T gazu przy stałym ciśnieniu ( izobaryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnim ciśnienie p ilość światła.

Czym jest Światła Ilość znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: