ŚWIATŁA ILOŚĆ co to jest
Co znaczy ilość światła? W fizyce strumienia świetlnego iczasu jego trwania. Jednostką i.ś. jest.

Definicja Ilość Światła

Co to jest ILOŚĆ ŚWIATŁA: rozmiar fizyczna służąca w fotometrii. To jest iloczyn strumienia świetlnego iczasu jego trwania. Jednostką i.ś. jest lumenosekunda (lm s)

Czym jest Światła Ilość znaczenie w Słownik fizyka na I .