IMPEDANCJA co to jest
Co znaczy impedancja? W fizyce zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o samoindukcji L.

Definicja Impedancja

Co to jest IMPEDANCJA: rozmiar fizyczna charakteryzująca obwód elektryczny prądu zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o samoindukcji L ikondensator o pojemności C połączone szeregowo. Moduł (wartość bezwzględna) i. nazywa się z a w a d ą,gdzie: - częstość kołowa. I. wobwodzie prądu zmiennego odpowiada oporowi omowemu wobwodzie prądu stałego. W takim obwodzie elektrycznym pomiędzy natężeniem prądu a siłą elektromotoryczną występuje przesunięcie fazowe i tg = (1/ C - L)/R. Przy połączeniach szeregowych albo równoległych dla i. wypadkowej stosujemy takie same wzory, jak dla oporu omowego: Zsz = Z1 + Z2, 1/Zr = 1/Z1 + 1/Z2

Czym jest Impedancja znaczenie w Słownik fizyka na I .