IMPEDANCJA co to jest
Co znaczy impedancja? W fizyce zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o samoindukcji L.

Definicja Impedancja

Co to jest IMPEDANCJA: rozmiar fizyczna charakteryzująca obwód elektryczny prądu zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o samoindukcji L ikondensator o pojemności C połączone szeregowo. Moduł (wartość bezwzględna) i. nazywa się z a w a d ą,gdzie: - częstość kołowa. I. wobwodzie prądu zmiennego odpowiada oporowi omowemu wobwodzie prądu stałego. W takim obwodzie elektrycznym pomiędzy natężeniem prądu a siłą elektromotoryczną występuje przesunięcie fazowe i tg = (1/ C - L)/R. Przy połączeniach szeregowych albo równoległych dla i. wypadkowej stosujemy takie same wzory, jak dla oporu omowego: Zsz = Z1 + Z2, 1/Zr = 1/Z1 + 1/Z2

Definicja Infradźwięki:
Co to jest dźwięki oczęstości mniejszej niż 16 Hz impedancja.
Definicja Izotopy Promieniotwórcze:
Co to jest pierwiastka, których jądra atomowe wykazują umiejętność samorzutnej przemiany jądrowej ztowarzyszącą emisją promieniowania jonizującego. W okolicy i. p. występujących naturalnie można tworzyć impedancja.
Definicja Iloczyn Skalarny:
Co to jest dwóch wektorów a (ax, ay, az) i b (bx, aby, bz) to liczba równa iloczynowi długości tych wektorów icosinusa kąta pomiędzy nimi: a b = çaç çbçcos , gdzie: i to długości wektorów. I. s. wektorów impedancja.

Czym jest Impedancja znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: