IMPULS co to jest
Co znaczy impuls? W fizyce elektrycznego) owartości różnej od zera jedynie wciągu krótkiego czasu.

Definicja Impuls

Co to jest IMPULS: przebieg wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego) owartości różnej od zera jedynie wciągu krótkiego czasu

Definicja Izochoryczna Przemiana:
Co to jest przemiana gazu, w trakcie której objętość danej masy gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Charlesa. Zobacz także izochora gazu impuls.
Definicja Izomeria:
Co to jest występowania cząsteczek (izomerów) otakim samym składzie atomowym, lecz różniących się kolejnością isposobem powiązania atomów, jak także ich rozmieszczeniem wprzestrzeni. Z powodu izomery wykazują impuls.
Definicja Izoterma Gazu:
Co to jest przedstawiająca zależność pomiędzy ciśnieniem p iobjętością V gazu wstałej temperaturze. Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnim T = const. Dla gazu doskonałego ma ono impuls.

Czym jest Impuls znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: