ELEKTROSTATYCZNA INDUKCJA co to jest
Co znaczy indukcja elektrostatyczna? W fizyce elektrycznych danego ciała pod wpływem pola.

Definicja Indukcja Elektrostatyczna

Co to jest INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA: zdarzenie fizyczne opierające na zmianie rozkładu ładunków elektrycznych danego ciała pod wpływem pola elektrycznego. Jeżeli polem elektrycznym rozsunie się ładunki, anastępnie zjednego końca ciała "odprowadzi" się ładunek tam zgromadzony, można to ciało trwale naelektryzować

Czym jest Elektrostatyczna Indukcja znaczenie w Słownik fizyka na I .