ELEKTROSTATYCZNA INDUKCJA co to jest
Co znaczy indukcja elektrostatyczna? W fizyce elektrycznych danego ciała pod wpływem pola.

Definicja Indukcja Elektrostatyczna

Co to jest INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA: zdarzenie fizyczne opierające na zmianie rozkładu ładunków elektrycznych danego ciała pod wpływem pola elektrycznego. Jeżeli polem elektrycznym rozsunie się ładunki, anastępnie zjednego końca ciała "odprowadzi" się ładunek tam zgromadzony, można to ciało trwale naelektryzować

Definicja izomeria optyczna:
Co to jest substancji otym samym składzie chemicznym, które mają tę cecha, iż skręcają płaszczyznę polaryzacji światła wprzeciwne strony ( aktywność optyczna). To jest powiązane ze strukturą wewnętrzną tych INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA.
Definicja izomeria jądrowa:
Co to jest atomowych otej samej liczbie masowej i liczbie atomowej, lecz znajdujących się wróżnych metatrwałych stanach energetycznych tak zwany stanach izomerycznych. Czas przebywania jądra wstanie metatrwałym INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA.
Definicja izochronizm drgań:
Co to jest charakterystyczna właściwość dowolnego układu drgającego (na przykład wahadła matematycznego), polegająca na tym, iż moment drgań własnych nie zależy od amplitudy drgań INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA.

Czym jest Elektrostatyczna Indukcja znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: