ELEKTRYCZNA INDUKCJA co to jest
Co znaczy indukcja elektryczna? W fizyce elektryczne wytworzone poprzez swobodne ładunki.

Definicja Indukcja Elektryczna

Co to jest INDUKCJA ELEKTRYCZNA: wektorowa rozmiar fizyczna charakteryzująca pole elektryczne wytworzone poprzez swobodne ładunki elektryczne (ładunki przemieszczające się po przewodniku albo ładunki nanoszone zzewnątrz na dielektryk). Pomiędzy wektorem i.e. D iwektorem natężenia pola elektrycznego E jest związek: D = 0E + P albo D = 0rE (wpróżni D = 0E), gdzie: 0 przenikalność elektryczna próżni, r - względna przenikalność elektryczna ośrodka,P - wektor polaryzacji dielektrycznej. Jednostką i. e. jest C/m2. Dla strumienia wektora indukcji D słuszne jest twierdzenie Gaussa

Czym jest Elektryczna Indukcja znaczenie w Słownik fizyka na I .