SZCZĄTKOWA INDUKCJA co to jest
Co znaczy indukcja szczątkowa? W fizyce ferromagnetyku po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego.

Definicja Indukcja Szczątkowa

Co to jest INDUKCJA SZCZĄTKOWA: indukcja magnetyczna, utrzymująca się wmateriale ferromagnetyku po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego, które namagnesowało go przedtem do nasycenia ( histereza magnetyczna). Występowanie i. s. stanowi podstawę wytwarzania magnesów trwałych

Definicja Izomeria Jądrowa:
Co to jest występowania jąder atomowych otej samej liczbie masowej i liczbie atomowej, lecz znajdujących się wróżnych metatrwałych stanach energetycznych tak zwany stanach izomerycznych. Czas przebywania jądra indukcja szczątkowa.
Definicja Iloczyn Skalarny:
Co to jest dwóch wektorów a (ax, ay, az) i b (bx, aby, bz) to liczba równa iloczynowi długości tych wektorów icosinusa kąta pomiędzy nimi: a b = çaç çbçcos , gdzie: i to długości wektorów. I. s. wektorów indukcja szczątkowa.
Definicja Izotermy Van Der Waalsa:
Co to jest przedstawiające zależność ciśnienia p od objętości V dla gazu rzeczywistego. W równaniu opisującym i. v. d. W. uwzględnia się (w przeciwieństwie od gazu doskonałego) objętość cząstek gazu i ich indukcja szczątkowa.

Czym jest Szczątkowa Indukcja znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: