WZAJEMNA INDUKCJA co to jest
Co znaczy indukcja wzajemna? W fizyce dwoma obwodami elektrycznymi. Jeżeli wjednym znich płynie.

Definicja Indukcja Wzajemna

Co to jest INDUKCJA WZAJEMNA: zdarzenie indukcji elektromagnetycznej zachodzące pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. Jeżeli wjednym znich płynie prąd zmienny, to towarzyszące mu zmienne pole magnetyczne, przenikając poprzez drugi obwód skutkuje powstawanie wnim siły elektromotorycznej (SEM) indukcji. Rozmiar (SEM) indukcji wynosi:2 = - L21I1/t, gdzie: I1/t - prędkość zmian prądu płynącego wobwodzie pierwszym, aL21 - współczynnik i. w. obwodu drugiego od obwodu pierwszego. Jednostką i. w. jest henr. Zdarzenie i. w. jest używane najpowszechniej w transformatorach i wodbiornikach radiowych

Definicja Izochoryczna Przemiana:
Co to jest przemiana gazu, w trakcie której objętość danej masy gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Charlesa. Zobacz także izochora gazu indukcja wzajemna.
Definicja Indukcja Własna:
Co to jest samoindukcja indukcja wzajemna.
Definicja Izobary:
Co to jest jądra atomowe otej samej liczbie masowej (tej samej liczbie nukleonów), lecz różnych liczbach atomowych (liczbach protonów), na przykład i indukcja wzajemna.

Czym jest Wzajemna Indukcja znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: