WEKTOR MAGNETYCZNEJ INDUKCJI co to jest
Co znaczy indukcji magnetycznej wektor? W fizyce pole magnetyczne, zawsze powiązane zruchem.

Definicja Indukcji Magnetycznej Wektor

Co to jest INDUKCJI MAGNETYCZNEJ WEKTOR: indukcja magnetyczna to rozmiar fizyczna, charakteryzująca pole magnetyczne, zawsze powiązane zruchem ładunków elektrycznych. To jest rozmiar wektorowa. Wartość w. i. m. ęB ę= F/I l, gdzie: F - siła działająca na obiekt przewodnika odługości l, I - natężenie prądu wprzewodniku. Jednostką indukcji B jest 1 tesla (T): 1 T = N/A m; to jest indukcja takiego pola magnetycznego, wktórym na przewodnik odługości 1 m, wktórym płynie prąd 1 A, działa siła 1 N. Wniektórych sytuacjach pole magnetyczne opisuje się dzięki strumienia magnetycznego, wtedy 1 T = 1 Wb/m2, gdzie Wb ( weber) jest jednostką tego strumienia. Kierunek w. i. m. jest styczny do linii pola magnetycznego, ajego zwrot ustala Amperea reguła. Wartość w. i. m. zależy od natężenia prądu będącego źródłem tego pola i od kształtu irozmiarów przewodnika. Wprzypadku przewodnika prostoliniowego wartość ikierunek B ustala prawo Biota - Savarta. W rozważanych regularnie, specjalnych sytuacjach wartość B wynosi: B = I/2d, wpunkcie odległym od od prostoliniowego przewodnika, wktórym płynie prąd onatężeniu I, gdzie - przenikalność magnetyczna ośrodka; B = NI/l, wśrodku zwojnicy (solenoidu), gdzie: N - liczba zwojów zwojnicy, l - długość zwojnicy

Definicja izentropa:
Co to jest adiabata Indukcji Magnetycznej Wektor.
Definicja interpolacja:
Co to jest przybliżonych wartości funkcji wjakimś przedziale jej argumentów na podstawie przyjmowanych poprzez tę funkcję wartości winnych, znanych punktach tego przedziału. I.przeprowadza się poprzez Indukcji Magnetycznej Wektor.
Definicja iraser:
Co to jest maser pracujący na częstotliwościach odpowiadających promieniowaniu podczerwonemu Indukcji Magnetycznej Wektor.

Czym jest Wektor Magnetycznej Indukcji znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: