OPTYCZNA INDYKATRYSA co to jest
Co znaczy indykatrysa optyczna? W fizyce własności ( anizotropia) charakteryzujących rozchodzenie.

Definicja Indykatrysa Optyczna

Co to jest INDYKATRYSA OPTYCZNA: najczęściej służący opis geometryczny anizotropowych własności ( anizotropia) charakteryzujących rozchodzenie się światła wośrodku materialnym, wszczególności w kryształach. I. o. ma postać elipsoidy opółosiach równych wartościom głównych współczynników załamania kryształu ipozwala na ustalenie wartości współczynników załamania ipolaryzacji światła wzależności od kierunku rozchodzenia się promienia świetlnego wkrysztale

Czym jest Optyczna Indykatrysa znaczenie w Słownik fizyka na I .