INTERFERENCJA co to jest
Co znaczy interferencja fal? W fizyce częstotliwości i stałej, niezależnej od czasu, różnicy faz.

Definicja Interferencja Fal

Co to jest INTERFERENCJA FAL: nakładanie się dwu albo większej ilości fal, otej samej częstotliwości i stałej, niezależnej od czasu, różnicy faz ( spójność fal), prowadzące do wzmocnienia albo osłabienia natężenia fali wypadkowej. Dotyczy to fal rozchodzących się wtym samym ośrodku. I. f. zachodzi dla wszystkich rodzajów fal niezależnie od ich natury. Dla fal mechanicznych (na przykład na wodzie) rozchodzących się zdwóch źródeł Z1 iZ2 i spotykających się wpunkcie A mamy: max. wzmocnienie, jeżeli różnica geometryczna dróg s obu fal jest równa zeru albo całkowitej wielokrotności długości fali ( s = s1 - s2 = n , gdzie s1 is2 - odległości punktu spotkania się fal od źródeł fal, odpowiednio Z1 iZ2, n = 0, 1, 2, 3,..., - długość fali); max. osłabienie, jeżeli różnica dróg jest równa nieparzystej wielokrotności połowy długości fali ( s = (2n +1) /2)

Czym jest Fal Interferencja znaczenie w Słownik fizyka na I .