ŚWIATŁA INTERFERENCJA co to jest
Co znaczy interferencja światła? W fizyce czego obserwuje się jasne iciemne obszary ( prążki.

Definicja Interferencja Światła

Co to jest INTERFERENCJA ŚWIATŁA: nakładanie się dwóch albo więcej wiązek światła, wwyniku czego obserwuje się jasne iciemne obszary ( prążki interferencyjne). Max. wzmocnienie (jasny prążek) pojawia się wmiejscu, gdzie spotykają się fale ojednakowych fazach, max. osłabienie (ciemny prążek) tam, gdzie spotykają się fale ofazach przeciwnych. Podstawowa trudność wuzyskaniu interferencji światła bazuje na konieczności użycia dwóch spójnych źródeł światła ( spójność fal). Dla takich źródeł różnica faz wdowolnym punkcie obszaru interferencyjnego zależy jedynie od różnicy dróg optycznych. Warunki interferencji dla wiązek światła są takie same, jak dla wszystkich innych fal ( interferencja fal) ztym, iż dla światła należy brać pod uwagę różnicę dróg optycznych ( droga optyczna): wzmocnienie się fal ma miejsce, gdy różnica dróg optycznych wiązek światła jest równa całkowitej wielokrotności długości fali (s = n (s2 - s1) = m , gdzie n współczynnik załamania ośrodka, wktórym rozchodzi się światło, s2 is1 - drogi geometryczne, m - liczba całkowita, - długość fali); wygaszenie się fal mamy, gdy różnica ich dróg optycznych jest równa nieparzystej wielokrotności połówki długości fali(s = n (s2 - s1) = (2m + 1) /2). I. ś. jest najsilniejsza, jeżeli spotykające się wiązki światła są kompletnie spójne ispolaryzowane wtej samej płaszczyźnie ( polaryzacja światła). Spójne fale światła można na przykład dostać sposobem Younga. Wmetodzie tej pierwotnym źródłem światła jest pojedyncza szczelina oświetlona światłem monochromatycznym. Źródłami właściwymi są dwie szczeliny równoodległe od szczeliny pojedynczej. Na ekranie wobszarze interferencji obserwujemy na przemian prążki jasne iciemne. Odległość pomiędzy sąsiednimi jasnymi prążkami jest ( D)/d, gdzie: - długość fali, D - odległość szczelin od ekranu, d - odległość pomiędzy szczelinami. Zdarzenie i. ś. wykorzystuje się wwielu urządzeniach iprzyrządach optycznych, na przykład filtrze interferencyjnym, siatce dyfrakcyjnej, interferometrze optycznym

Czym jest Światła Interferencja znaczenie w Słownik fizyka na I .