PRĄŻKI INTERFERENCYJNE co to jest
Co znaczy interferencyjne prążki? W fizyce interferują) przynajmniej dwie wiązki światła.

Definicja Interferencyjne Prążki

Co to jest INTERFERENCYJNE PRĄŻKI: jasne iciemne pasma wobszarze, gdzie nakładają się (interferują) przynajmniej dwie wiązki światła ( interferencja światła), będące rezultatem wzmocnienia się albo osłabienia światła

Czym jest Prążki Interferencyjne znaczenie w Słownik fizyka na I .