AKUSTYCZNY INTERFEROMETR co to jest
Co znaczy interferometr akustyczny? W fizyce cieczach iciałach stałych. Praprzodkiem i. a. jest.

Definicja Interferometr Akustyczny

Co to jest INTERFEROMETR AKUSTYCZNY: przyrząd do pomiaru prędkości fal akustycznych wgazach, cieczach iciałach stałych. "Praprzodkiem" i. a. jest rura Kundta używana czasem wpracowni szkolnej do wyznaczania prędkości dźwięku wmetalach

Czym jest Akustyczny Interferometr znaczenie w Słownik fizyka na I .