IRYD co to jest
Co znaczy iryd? W fizyce platynowców ciężkich) oliczbie atomowej 77 imasie atomowej 192,22. To jest.

Definicja Iryd

Co to jest IRYD: pierwiastek chemiczny VIII ekipy układu okresowego (platynowców ciężkich) oliczbie atomowej 77 imasie atomowej 192,22. To jest srebrzystobiały metal, bardzo twardy iodporny na działanie czynników chemicznych, służący między innymi do stopów, zktórych wykonuje się narzędzia chirurgiczne

Definicja Interferometr Akustyczny:
Co to jest przyrząd do pomiaru prędkości fal akustycznych wgazach, cieczach iciałach stałych. Praprzodkiem i. a. jest rura Kundta używana czasem wpracowni szkolnej do wyznaczania prędkości dźwięku wmetalach iryd.
Definicja Interferometr:
Co to jest wykorzystuje się zdarzenie interferencji fal do pomiarów na przykład długości iprędkości rozchodzenia się fal, do określania kierunku, zktórego dochodzą fale radiowe, do pomiaru współczynnika iryd.
Definicja Izotony:
Co to jest atomy otakiej samej liczbie neutronów wjądrze, lecz różniące się liczbą protonów, na przykład (1 proton, 2neutrony) i (2 protony, 2 neutrony iryd.

Czym jest Iryd znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: