ELEKTRYCZNA KRA co to jest
Co znaczy iskra elektryczna? W fizyce wyładowanie iskrowe. Definicja Elektryczna Iskra słownik.

Definicja Iskra Elektryczna

Co to jest ISKRA ELEKTRYCZNA: wyładowanie iskrowe

Definicja Inercjalny Układ Odniesienia:
Co to jest odniesienia, wktórym spełniona jest pierwsza zasada dynamiki a więc zasada bezwładności ( Newtona zasady dynamiki). Każdy inny układ odniesienia, który jest nieruchomy lub porusza się ruchem iskra elektryczna.
Definicja IR:
Co to jest promieniowanie podczerwone iskra elektryczna.
Definicja Interferometr Akustyczny:
Co to jest przyrząd do pomiaru prędkości fal akustycznych wgazach, cieczach iciałach stałych. Praprzodkiem i. a. jest rura Kundta używana czasem wpracowni szkolnej do wyznaczania prędkości dźwięku wmetalach iskra elektryczna.

Czym jest Elektryczna Iskra znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: