GAZU IZOBARA co to jest
Co znaczy izobara gazu? W fizyce itemperaturą T gazu przy stałym ciśnieniu ( izobaryczna przemiana.

Definicja Izobara Gazu

Co to jest IZOBARA GAZU: wykres przedstawiający zależność pomiędzy objętością V itemperaturą T gazu przy stałym ciśnieniu ( izobaryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnim ciśnienie p = const. Dla gazu doskonałego ma ono postać:V/T = const. Czasem pożyteczna jest postać równania i. g., wktórym temperaturę wyrażamy wC: Vt = V0 (1 + t), gdzie Vt,V0 - objętości gazu wtemperaturach, odpowiednio t C i 0 C, współczynnik rozszerzalności objętościowej gazu (= 1/273,15 stopień -1)

Definicja Izochronizm Drgań:
Co to jest charakterystyczna właściwość dowolnego układu drgającego (na przykład wahadła matematycznego), polegająca na tym, iż moment drgań własnych nie zależy od amplitudy drgań izobara gazu.
Definicja Inwersji Temperatura:
Co to jest Joulea-Thomsona zdarzenie izobara gazu.
Definicja Impulsator:
Co to jest generator drgań elektrycznych; służący wnadajnikach radarowych iradiowych, w akceleratorach cząstek naładowanych itp izobara gazu.

Czym jest Gazu Izobara znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: