IZOBARY co to jest
Co znaczy izobary? W fizyce nukleonów), lecz różnych liczbach atomowych (liczbach protonów), na.

Definicja Izobary

Co to jest IZOBARY: jądra atomowe otej samej liczbie masowej (tej samej liczbie nukleonów), lecz różnych liczbach atomowych (liczbach protonów), na przykład i

Definicja Izomeria Optyczna:
Co to jest występowania odmian substancji otym samym składzie chemicznym, które mają tę cecha, iż skręcają płaszczyznę polaryzacji światła wprzeciwne strony ( aktywność optyczna). To jest powiązane ze strukturą izobary.
Definicja Izotropia:
Co to jest polegająca na tym, iż we wszystkich kierunkach wykazują one jednakowe własności fizyczne. Dotyczy raczej ciał niekrystalicznych, awięc: gazów, cieczy iciał stałych bezpostaciowych ( bezpostaciowy izobary.
Definicja Izoterma Gazu:
Co to jest przedstawiająca zależność pomiędzy ciśnieniem p iobjętością V gazu wstałej temperaturze. Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnim T = const. Dla gazu doskonałego ma ono izobary.

Czym jest Izobary znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: