GAZU IZOCHORA co to jest
Co znaczy izochora gazu? W fizyce itemperaturą T gazu przy stałej objętości ( izochoryczna.

Definicja Izochora Gazu

Co to jest IZOCHORA GAZU: krzywa przedstawiająca zależność pomiędzy ciśnieniem p itemperaturą T gazu przy stałej objętości ( izochoryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, kładąc wnim V = const; ma ono postać: p/T = const. Jeżeli temperaturę gazu wyrazimy wC, to równanie izochory ma postać: pt = p0 (1 + t), gdzie pt ip0 -ciśnienia gazu, odpowiednio wt Ci0 C, współczynnik prężności gazu( = 1/273,15 stopień -1)

Czym jest Gazu Izochora znaczenie w Słownik fizyka na I .