GAZU IZOCHORA co to jest
Co znaczy izochora gazu? W fizyce itemperaturą T gazu przy stałej objętości ( izochoryczna.

Definicja Izochora Gazu

Co to jest IZOCHORA GAZU: krzywa przedstawiająca zależność pomiędzy ciśnieniem p itemperaturą T gazu przy stałej objętości ( izochoryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, kładąc wnim V = const; ma ono postać: p/T = const. Jeżeli temperaturę gazu wyrazimy wC, to równanie izochory ma postać: pt = p0 (1 + t), gdzie pt ip0 - ciśnienia gazu, odpowiednio wt C i0 C, współczynnik prężności gazu ( = 1/273,15 stopień -1)

Definicja Interfejs:
Co to jest komputera, część wyposażenia albo szczególny program umożliwiający współpracę większej liczby urządzeń albo programów komputerowych; (2) część programu odpowiedzialna za komunikację zużytkownikiem izochora gazu.
Definicja Impedancja:
Co to jest charakteryzująca obwód elektryczny prądu zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o samoindukcji L ikondensator o pojemności C połączone szeregowo. Moduł (wartość bezwzględna) i. nazywa się z a w a d izochora gazu.
Definicja Izoproces:
Co to jest mechanizm termodynamiczny przebiegający przy stałej wartości jakiegokolwiek wyznacznika stanu (ciśnienie, objętość, temperatura izochora gazu.

Czym jest Gazu Izochora znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: