PRZEMIANA IZOCHORYCZNA co to jest
Co znaczy izochoryczna przemiana? W fizyce nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Charlesa. Zobacz.

Definicja Izochoryczna Przemiana

Co to jest IZOCHORYCZNA PRZEMIANA: przemiana gazu, w trakcie której objętość danej masy gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Charlesa. Zobacz także izochora gazu

Definicja Implantacja Jonów:
Co to jest wstrzeliwanie jonów do półprzewodnika poprzez bombardowanie powierzchni półprzewodnika jonami odużej energii. Zobacz także domieszkowanie izochoryczna przemiana.
Definicja Indukcja Elektromagnetyczna:
Co to jest powstawania siły elektromotorycznej (SEM) wzamkniętym obwodzie elektrycznym pod wpływem zmian strumienia magnetycznego przenikającego poprzez ten obwód ( Faradaya prawo indukcji elektromagnetycznej izochoryczna przemiana.
Definicja Inwersja Półprzewodnika:
Co to jest przewodnictwa typu n ( półprzewodnik) na przewodnictwo typu p albo odwrotnie wpobliżu powierzchni, spowodowane obecnością tak zwany stanów powierzchniowych zlokalizowanych na powierzchni ciała izochoryczna przemiana.

Czym jest Przemiana Izochoryczna znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: