IZOLACJA co to jest
Co znaczy izolacja? W fizyce fizycznym aotoczeniem. W zależności od rodzaju wymienianej energii.

Definicja Izolacja

Co to jest IZOLACJA: warstwa utrudniająca wymianę energii pomiędzy układem fizycznym aotoczeniem. W zależności od rodzaju wymienianej energii odznacza się na przykład:i.a d i a b a t y c z n ą (cieplną, termiczną, utrudniającą przepływ ciepła), i. a k u-s t y c z n ą (wyciszającą dźwięki), i.e l e k t r y c z n ą (uniemożliwiającą przepływ ładunku elektrycznego), i. a n t y-k o r o z y j n ą (utrudniającą dostęp wilgoci) iinne. Doskonałej i. cieplnej praktycznie nie ma. Idealną i. cieplną jest próżnia, nie eliminuje ona jednak zamiany energii poprzez promieniowanie

Definicja Interferometr:
Co to jest wykorzystuje się zdarzenie interferencji fal do pomiarów na przykład długości iprędkości rozchodzenia się fal, do określania kierunku, zktórego dochodzą fale radiowe, do pomiaru współczynnika izolacja.
Definicja Indukcyjność:
Co to jest samoindukcja izolacja.
Definicja Izochora Gazu:
Co to jest przedstawiająca zależność pomiędzy ciśnieniem p itemperaturą T gazu przy stałej objętości ( izochoryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, kładąc wnim V = const; ma ono izolacja.

Czym jest Izolacja znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: