IZOLACJA co to jest
Co znaczy izolacja? W fizyce fizycznym aotoczeniem. W zależności od rodzaju wymienianej energii.

Definicja Izolacja

Co to jest IZOLACJA: warstwa utrudniająca wymianę energii pomiędzy układem fizycznym aotoczeniem. W zależności od rodzaju wymienianej energii odznacza się na przykład:i.a d i a b a t y c z n ą (cieplną, termiczną, utrudniającą przepływ ciepła), i. a k u-s t y c z n ą (wyciszającą dźwięki), i.e l e k t r y c z n ą (uniemożliwiającą przepływ ładunku elektrycznego), i. a n t y-k o r o z y j n ą (utrudniającą dostęp wilgoci) iinne. Doskonałej i. cieplnej praktycznie nie ma. Idealną i. cieplną jest próżnia, nie eliminuje ona jednak zamiany energii poprzez promieniowanie

Czym jest Izolacja znaczenie w Słownik fizyka na I .