OPTYCZNA IZOMERIA co to jest
Co znaczy izomeria optyczna? W fizyce składzie chemicznym, które mają tę cecha, iż skręcają.

Definicja Izomeria Optyczna

Co to jest IZOMERIA OPTYCZNA: zdarzenie występowania odmian substancji otym samym składzie chemicznym, które mają tę cecha, iż skręcają płaszczyznę polaryzacji światła wprzeciwne strony ( aktywność optyczna). To jest powiązane ze strukturą wewnętrzną tych substancji, na przykład istnieje lewoskrętna iprawoskrętna odmiana cukru

Definicja Izotropia Optyczna:
Co to jest niezależność własności optycznych (na przykład współczynnika załamania) danej substancji od kierunku rozchodzenia się wniej światła izomeria optyczna.
Definicja Indukcja Szczątkowa:
Co to jest magnetyczna, utrzymująca się wmateriale ferromagnetyku po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego, które namagnesowało go przedtem do nasycenia ( histereza magnetyczna). Występowanie i. s. stanowi izomeria optyczna.
Definicja Izotropia:
Co to jest polegająca na tym, iż we wszystkich kierunkach wykazują one jednakowe własności fizyczne. Dotyczy raczej ciał niekrystalicznych, awięc: gazów, cieczy iciał stałych bezpostaciowych ( bezpostaciowy izomeria optyczna.

Czym jest Optyczna Izomeria znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: