IZOPROCES co to jest
Co znaczy izoproces? W fizyce wartości jakiegokolwiek wyznacznika stanu (ciśnienie, objętość.

Definicja Izoproces

Co to jest IZOPROCES: mechanizm termodynamiczny przebiegający przy stałej wartości jakiegokolwiek wyznacznika stanu (ciśnienie, objętość, temperatura)

Definicja Izotermy Van Der Waalsa:
Co to jest przedstawiające zależność ciśnienia p od objętości V dla gazu rzeczywistego. W równaniu opisującym i. v. d. W. uwzględnia się (w przeciwieństwie od gazu doskonałego) objętość cząstek gazu i ich izoproces.
Definicja Infraczerwone Promieniowanie:
Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne odługości fali od 760 nm do około 105 nm (nanometrów), emitowane poprzez rozgrzane ciała albo specjalne lampy. Rozróżnia się trzy obszary p. i.: bliska podczerwień izoproces.
Definicja Interfejs:
Co to jest komputera, część wyposażenia albo szczególny program umożliwiający współpracę większej liczby urządzeń albo programów komputerowych; (2) część programu odpowiedzialna za komunikację zużytkownikiem izoproces.

Czym jest Izoproces znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: