GAZU IZOTERMA co to jest
Co znaczy izoterma gazu? W fizyce iobjętością V gazu wstałej temperaturze. Równanie i. g. otrzymuje.

Definicja Izoterma Gazu

Co to jest IZOTERMA GAZU: krzywa przedstawiająca zależność pomiędzy ciśnieniem p iobjętością V gazu wstałej temperaturze. Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnimT = const. Dla gazu doskonałego ma ono postać: p V = const

Definicja Interferometr:
Co to jest wykorzystuje się zdarzenie interferencji fal do pomiarów na przykład długości iprędkości rozchodzenia się fal, do określania kierunku, zktórego dochodzą fale radiowe, do pomiaru współczynnika izoterma gazu.
Definicja Indukcji Magnetycznej Wektor:
Co to jest magnetyczna to rozmiar fizyczna, charakteryzująca pole magnetyczne, zawsze powiązane zruchem ładunków elektrycznych. To jest rozmiar wektorowa. Wartość w. i. m. ęB ę= F/I l, gdzie: F - siła izoterma gazu.
Definicja Interpolacja:
Co to jest przybliżonych wartości funkcji wjakimś przedziale jej argumentów na podstawie przyjmowanych poprzez tę funkcję wartości winnych, znanych punktach tego przedziału. I.przeprowadza się poprzez izoterma gazu.

Czym jest Gazu Izoterma znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: