IZOTERMY WAALSA co to jest
Co znaczy izotermy van der Waalsa? W fizyce dla gazu rzeczywistego. W równaniu opisującym i. v. d.

Definicja Izotermy Van Der Waalsa

Co to jest IZOTERMY VAN DER WAALSA: krzywe przedstawiające zależność ciśnienia p od objętości V dla gazu rzeczywistego.W równaniu opisującym i. v. d. W. uwzględnia się (w przeciwieństwie od gazu doskonałego) objętość cząstek gazu i ich wzajemne wpływ. Zobacz także van der Waalsa równanie

Definicja Izoproces:
Co to jest mechanizm termodynamiczny przebiegający przy stałej wartości jakiegokolwiek wyznacznika stanu (ciśnienie, objętość, temperatura izotermy van der waalsa.
Definicja Interfejs:
Co to jest komputera, część wyposażenia albo szczególny program umożliwiający współpracę większej liczby urządzeń albo programów komputerowych; (2) część programu odpowiedzialna za komunikację zużytkownikiem izotermy van der waalsa.
Definicja Idealny Silnik Cieplny Carnota:
Co to jest wrzeczywistości silnik cieplny, zaproponowany poprzez Carnota. Chodziło ozbudowanie silnika, dzięki którego można uzyskać najwięcej pracy zdanej ilości ciepła. I.s.c.C. jest najlepszy zdwóch powodów izotermy van der waalsa.

Czym jest izotermy van der Waalsa znaczenie w Słownik fizyka na I .

  • Dodano:
  • Autor: