IZOTERMY WAALSA co to jest
Co znaczy izotermy van der Waalsa? W fizyce dla gazu rzeczywistego. W równaniu opisującym i. v. d.

Definicja Izotermy Van Der Waalsa

Co to jest IZOTERMY VAN DER WAALSA: krzywe przedstawiające zależność ciśnienia p od objętości V dla gazu rzeczywistego.W równaniu opisującym i. v. d. W. uwzględnia się (w przeciwieństwie od gazu doskonałego) objętość cząstek gazu i ich wzajemne wpływ. Zobacz także van der Waalsa równanie

Czym jest izotermy van der Waalsa znaczenie w Słownik fizyka na I .