PROMIENIOTWÓRCZE IZOTOPY co to jest
Co znaczy izotopy promieniotwórcze? W fizyce umiejętność samorzutnej przemiany jądrowej.

Definicja Izotopy Promieniotwórcze

Co to jest IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE: izotopy danego pierwiastka, których jądra atomowe wykazują umiejętność samorzutnej przemiany jądrowej ztowarzyszącą emisją promieniowania jonizującego. W okolicy i. p. występujących naturalnie można tworzyć sztuczne izotopy promieniotwórcze. Wykorzystuje się do tego neutrony z reaktora jądrowego, którymi napromieniowuje się dany pierwiastek. Odpowiednikiem może być napromieniowanie kobaltu, co daje sztuczne źródło promieniotwórcze tak zwany bombę kobaltową. Jest ona istotnym narzędziem medycyny wwalce znowotworami

Czym jest Promieniotwórcze Izotopy znaczenie w Słownik fizyka na I .