SIŁY JĄDROWE co to jest
Co znaczy jądrowe siły? W fizyce następujące własności: są najsilniejszymi znanymi siłami.

Definicja Jądrowe Siły

Co to jest JĄDROWE SIŁY: siły wiążące nukleony wjądrze atomowym. Mają one następujące własności: są najsilniejszymi znanymi siłami wprzyrodzie; są niezależne od ładunku, jest to wpływ pomiędzy dwoma protonami albo dwoma neutronami albo także pomiędzy protonem ineutronem jest jednakowe, wnioskuje się ztego, iż nie mają one natury elektromagnetycznej; to są siły krótkozasięgowe, tzn. każdy nukleon oddziałuje tylko znajbliższymi sąsiadami; są siłami przyciągającymi owartości około sto razy większej od sił kulombowskiego odpychania się protonów; nie są siłami centralnymi; zależą od spinów nukleonów. Wg poglądów współczesnych s. j. są siłami wymiennymi, tzn. nukleony nieustannie przekazują sobie cząstkę ( aza jej pośrednictwem energię, pęd i ładunek) onazwie mezon . Cząstka ta została na początku przewidziana ( Yukawa), adziesięć lat potem odkryta. W procesie zamiany mezonu zachodzi wymiana neutronu na proton ( albo odwrotnie)

Definicja Joule, James Prescot:
Co to jest Piwowar, który po trzydziestym szóstym roku życia poświęcił się pracy naukowej istał się członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego. Obliczył iopracował teorię ciepła wydzielającego się w trakcie jądrowe siły.
Definicja Justowanie:
Co to jest klasyfikacja przyrządu pomiarowego wcelu zapewnienia dokładności iniezawodności jego działania. Sukces j. sprawdza się następnie na różnego rodzaju wzorcach pomiarowych jądrowe siły.
Definicja Jądrowy Niedobór Masy:
Co to jest jest różnica pomiędzy sumą mas składników jądra atomowego amasą jądra jako całości. Masa jądra jest zazwyczaj mniejsza od sumy mas składników tego jądra, jest to sumy mas protonów ineutronów. J. n. m jądrowe siły.

Czym jest Siły Jądrowe znaczenie w Słownik fizyka na J .

  • Dodano:
  • Autor: