ELEKTRYCZNE POLE JEDNORODNE co to jest
Co znaczy jednorodne pole elektryczne? W fizyce sił są do siebie równoległe i tym, iż wkażdym jego.

Definicja Jednorodne Pole Elektryczne

Co to jest JEDNORODNE POLE ELEKTRYCZNE: pole elektryczne, charakteryzujące się tym, iż jego linie sił są do siebie równoległe i tym, iż wkażdym jego punkcie natężenie pola ma taką samą wartość ikierunek. Odpowiednikiem takiego pola jest pole pomiędzy okładkami kondensatora elektrycznego płaskiego zdala od brzegów okładek. Przy brzegach okładek kondensatora linie sił przestają być równoległe, co znaczy, iż pole staje się polem elektrycznym niejednorodnym

Definicja Jądrowa Synteza:
Co to jest składanie jąder lekkich pierwiastków wjądra cięższe. Zobacz także termojądrowe reakcje syntezy jednorodne pole elektryczne.
Definicja Jet:
Co to jest prawie równoległa) wiązka cząstek wtórnych, wysyłana poprzez jądro atomowe w trakcie bombardowania go cząstkami owysokiej energii (rzędu przynajmniej 1010 eV). Wraz ze wzrostem energii cząstek jednorodne pole elektryczne.
Definicja Jonizacja Lawinowa:
Co to jest występujące wgazach, towarzyszące jonizacji poprzez zderzenie, które zachodzi wsilnym polu elektrycznym. W polu elektrycznym prędkości elektronów ijonów wzrastają proporcjonalnie do pierwiastka jednorodne pole elektryczne.

Czym jest Elektryczne Pole Jednorodne znaczenie w Słownik fizyka na J .

  • Dodano:
  • Autor: