co to jest
Co znaczy jon? W fizyce wstosunku do atomu albo cząstki obojętnej elektrycznie. Jeżeli jest nadmiar.

Definicja Jon

Co to jest JON: atom albo cząstka mająca nadmiar albo niedobór elektronów wstosunku do atomu albo cząstki obojętnej elektrycznie. Jeżeli jest nadmiar elektronów, to mamyj. niekorzystny (a n i o n); jeżeli jest niedobór elektronów, to mamy j. nieujemny (k a t i o n).J. może powstać wprocesie jonizacji albo dysocjacji elektrolitycznej

Definicja Jonizacyjny Czujnik:
Co to jest komora jonizacyjna jon.
Definicja Jądrowy Niedobór Masy:
Co to jest jest różnica pomiędzy sumą mas składników jądra atomowego amasą jądra jako całości. Masa jądra jest zazwyczaj mniejsza od sumy mas składników tego jądra, jest to sumy mas protonów ineutronów. J. n. m jon.
Definicja Jonosfera:
Co to jest ziemskiej, wktórej występuje znaczna liczba swobodnych elektronów i jonów stworzonych wwyniku jonizacji gazu atmosferycznego, raczej jako skutek działania krótkofalowego promieniowania pochodzącego jon.

Czym jest Jon znaczenie w Słownik fizyka na J .

  • Dodano:
  • Autor: