LAWINOWA JONIZACJA co to jest
Co znaczy jonizacja lawinowa? W fizyce poprzez zderzenie, które zachodzi wsilnym polu elektrycznym.

Definicja Jonizacja Lawinowa

Co to jest JONIZACJA LAWINOWA: zdarzenie występujące wgazach, towarzyszące jonizacji poprzez zderzenie, które zachodzi wsilnym polu elektrycznym. W polu elektrycznym prędkości elektronów ijonów wzrastają proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego znapięcia i przy pewnej wartości napięcia mają tak sporą energię kinetyczną, iż w trakcie zderzeń rozbijają obojętne cząstki na jony ielektrony. Powstałe cząstki są także przyspieszone polem elektrycznym iprzy dostatecznie dużej energii wytwarzają kolejne jony ielektrony - rozwija się mechanizm lawinowy. Jeżeli napięcie jest wystarczająco wysokie, to mechanizm lawinowy prowadzi do wyładowania elektrycznego wgazach

Czym jest Lawinowa Jonizacja znaczenie w Słownik fizyka na J .