PROMIENIE KATODOWE co to jest
Co znaczy katodowe promienie? W fizyce z katody wkierunku prostopadłym do jej powierzchni wwyniku.

Definicja Katodowe Promienie

Co to jest KATODOWE PROMIENIE: strumień szybkich elektronów, wylatujących zdużą prędkością z katody wkierunku prostopadłym do jej powierzchni wwyniku bombardowania jej jonami dodatnimi. P. k. obserwuje się przy sporym rozrzedzeniu gazu (0,1 mm Hg imniej). Mają one szereg własności: mogą jonizować gaz, powodują fluorescencję cieczy iciał stałych, powodują zjawiska fotochemiczne, podlegają silnemu pochłanianiu i posiadają bardzo mocne działanie bakteriobójcze używane wmedycynie

Definicja Konwersja Zewnętrzna:
Co to jest tworzenie elektronu e- ipozytonu e+ dzięki kwantów . Zobacz także elektronowych par tworzenie katodowe promienie.
Definicja Korozja:
Co to jest rozpoczynające się od powierzchni ipostępujące wgłąb powolne niszczenie materiałów, w szczególności metali iich stopów, w wyniku chemicznego albo elektrochemicznego oddziaływania środowiska katodowe promienie.
Definicja Kiurowce:
Co to jest przejściowe należące do szeregu promieniotwórczego aktynowców oliczbach atomowych od 96 do 103: kiur (Cm), bekerel (Bk), kaliforn (Cf), ajnsztajn (Es), ferm (Fm), mendelew (Md), nobel (No), lorens katodowe promienie.

Czym jest Promienie Katodowe znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: