POLE KOERCJI co to jest
Co znaczy koercji pole? W fizyce przyłożyć do ferromagnetyku, by zmniejszyć namagnesowanie.

Definicja Koercji Pole

Co to jest KOERCJI POLE: (1) wartość natężenia pola magnetycznego Hc, którą należy przyłożyć do ferromagnetyku, by zmniejszyć namagnesowanie szczątkowe Mr do zera. Pole tj. przeciwnie skierowane do pola magnetycznego, które przedtem magnesowało ferromagnetyk ( histereza magnetyczna); (2) wodniesieniu do ferroelektryków p. k. to jest takie natężenie pola elektrycznego, które trzeba przyłożyć, by zmniejszyć szczątkową polaryzację do zera ( histereza dielektryczna)

Definicja koma:
Co to jest aberracja układów optycznych) występująca wtedy, kiedy odwzorowywany pkt. znajduje się wpewnej odległości od osi optycznej układu. Obraz tego punktu ma kształt podłużnej plamki przypominającej kometę KOERCJI POLE.
Definicja Kirchhoff, Gustaw Robert:
Co to jest we Wrocławiu, Heidelbergu, Berlinie. Opracował metodę analizy widmowej, podał związek pomiędzy zdolnością emisyjną i zdolnością absorpcyjną ciał, podał reguły ułatwiające rozwiązywanie zagadnień KOERCJI POLE.
Definicja kation:
Co to jest jon nieujemny poruszający się wpolu elektrycznym wkierunku elektrody ujemnej. Zobacz także katoda KOERCJI POLE.

Czym jest Pole Koercji znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: