POLE KOERCJI co to jest
Co znaczy koercji pole? W fizyce przyłożyć do ferromagnetyku, by zmniejszyć namagnesowanie.

Definicja Koercji Pole

Co to jest KOERCJI POLE: (1) wartość natężenia pola magnetycznego Hc, którą należy przyłożyć do ferromagnetyku, by zmniejszyć namagnesowanie szczątkowe Mr do zera. Pole tj. przeciwnie skierowane do pola magnetycznego, które przedtem magnesowało ferromagnetyk ( histereza magnetyczna); (2) wodniesieniu do ferroelektryków p. k. to jest takie natężenie pola elektrycznego, które trzeba przyłożyć, by zmniejszyć szczątkową polaryzację do zera ( histereza dielektryczna)

Czym jest Pole Koercji znaczenie w Słownik fizyka na K .