KOLIMACJA co to jest
Co znaczy kolimacja? W fizyce elektromagnetycznego albo korpuskularnego) na wiązkę równoległą. W.

Definicja Kolimacja

Co to jest KOLIMACJA: przetworzenie rozbieżnej wiązki promieniowania (elektromagnetycznego albo korpuskularnego) na wiązkę równoległą. W optyce służy do tegok o l i m a t o r. Zazwyczaj to jest soczewka skupiająca ( albo zwierciadło paraboliczne) i punktowe źródło światła umieszczone wognisku soczewki (( albo zwierciadła)

Definicja Klin:
Co to jest dwie równie pochyłe złączone podstawami. Mniejszy bok k. anazywa się fundamentem, większy bok b - ramieniem. Relacja siły P, zktórą wbijamy klin, do siły nacisku Q, wywieranego poprzez ściany boczne kolimacja.
Definicja Kriostat:
Co to jest utrzymywania niskiej temperatury wzamkniętej przestrzeni zmożliwością jej zmiany iścisłej kontroli. To jest zazwyczaj specjalne naczynie opodwójnych ściankach, między którymi utrzymuje się próżnię (w kolimacja.
Definicja Kąt Najmniejszego Odchylenia Pryzmatu:
Co to jest pryzmat kolimacja.

Czym jest Kolimacja znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: