Krzyżówka ELEKTRYCZNY KONDENSATOR co to jest
Co znaczy kondensator elektryczny? W fizyce elektrody kondensatora), odizolowanych od siebie co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja KONDENSATOR ELEKTRYCZNY

Co to jest KONDENSATOR ELEKTRYCZNY: układ dwu (albo więcej) przewodników (stanowiących elektrody kondensatora), odizolowanych od siebie próżnią ((albo dielektrykiem. K. e. służy do gromadzenia na elektrodach ładunków elektrycznych równych co do wartości, ale oprzeciwnych znakach. W zależności od kształtu odznacza się k.e. płaskie, cylindryczne, kuliste. Właściwością charakterystyczną k.e. to jest, iż pole elektryczne, produkowane poprzez taki układ, jest skupione wograniczonym obszarze. Wielkością charakteryzującą k.e. jest pojemność elektryczna C, która wiąże rozmiar zgromadzonego ładunku Q zróżnicą potencjałów pomiędzy okładkami U: Q = CU. Dla k.e. płaskiego pojemność C = (0rS)/d, gdzie: 0 - przenikalność elektryczna próżni, r - względna przenikalność elektryczna dielektryka wypełniającego kondensator, S - powierzchnia każdej zokładek, d - odległość pomiędzy nimi. By zgromadzić na k. e. ładunek, trzeba wykonać pracę W: W = Q2 /2C = ½ CU2 = ½ QU, którą odnajdujemy wenergii pola elektrycznego Eel: Eel= (0rE2V)/2, gdzie E - natężenie pola elektrycznego, V - objętość obszaru, wktórym skupione jest pole elektryczne. W przypadku potrzeby k.e. można łączyć szeregowo (((albo równolegle ( łączenie kondensatorów)

Co znaczy Kryształ Mieszany:
Porównanie kryształ, wktórym występują jednocześnie różne rodzaje sił wiążących atomy albo cząsteczki (na przykład wiązanie: jonowe, walencyjne, van der Waalsa kondensator elektryczny co znaczy.
Krzyżówka Kolorymetria:
Dlaczego służąca do wyznaczania stężenia badanej substancji wroztworze polegająca na porównywaniu barwy badanego roztworu zbarwą roztworów wzorcowych; (2) c h r o m o m e t r i a, dział optyki badający kondensator elektryczny krzyżówka.
Co to jest Korelacja:
Jak lepiej współzależność pomiędzy wielkościami fizycznymi albo zjawiskami fizycznymi kondensator elektryczny co to jest.

Czym jest Elektryczny Kondensator znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: