KONWEKCJA co to jest
Co znaczy konwekcja? W fizyce cieczą albo gazem. K. może być w y m u s z o n a (dzięki pomp albo.

Definicja Konwekcja

Co to jest KONWEKCJA: unoszenie energii cieplnej wraz zsubstancją, na przykład cieczą albo gazem. K. może być w y m u s z o n a (dzięki pomp albo mieszadeł) albo s w o b o d- n a w konsekwencji różnicy temperatur albo różnicy gęstości. Gdy jakaś część powietrza zostaje ogrzana na przykład poprzez kaloryfer, to rozszerza się, ajej gęstość maleje. W wyniku tego ta cieplejsza warstwa jako lżejsza wznosi się do góry, az sąsiednich miejsc napływają chłodniejsze warstwy. Skutkuje to powstawanie prądów powietrza, dzięki którym ciepło rozchodzi się po całym pomieszczeniu. Spore znaczenie mają wznoszące się wokolicach równika ogrzane masy powietrza. Od nich zależą warunki klimatyczne wróżnych częściach Ziemi. Zamiana ciepła przez konwekcję jest znacząco szybsza niż zamiana ciepła przez przewodnictwo cieplne

Definicja Kelvina Wzór:
Co to jest wzór określający moment T drgań elektrycznego obwodu drgającego, niegasnącego, zawierającego pojemność C i indukcyjność L konwekcja.
Definicja Kriofizyka:
Co to jest zajmujący się badaniem własności substancji wtemperaturach poniżej 90 K (- 163 C). Badania te mają spore znaczenie, bo wniskich temperaturach wszystkie substancje zmieniają radykalnie własne konwekcja.
Definicja Kartezjusz:
Co to jest ifizyk francuski. Zwolennik empiryzmu. W zakresie optyki odkrył prawo załamania światła iobliczył kształt soczewek eliminujących aberrację sferyczną wteleskopie. Sformułował prawo zachowania pędu konwekcja.

Czym jest Konwekcja znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: