STRUKTURA KRYSTALICZNA co to jest
Co znaczy krystaliczna struktura? W fizyce struktura mająca wstanie stałym budowę ouporządkowanym.

Definicja Krystaliczna Struktura

Co to jest KRYSTALICZNA STRUKTURA: struktura mająca wstanie stałym budowę ouporządkowanym układzie atomów, jonów albo cząstek

Definicja Kosmologia:
Co to jest zajmujący się badaniem Wszechświata, jego budową iewolucją. K. jest ściśle związana zfizyką, bo opiera się na badaniach części Wszechświata dostępnej obserwacjom astronomicznym sposobami stosowanymi krystaliczna struktura.
Definicja Kompensacyjna Metoda Pomiaru:
Co to jest jakiejś wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego, oporu, temperatury) polegająca na sprowadzaniu do zera różnicy pomiędzy mierzoną wartością awartością znaną tej samej wielkości krystaliczna struktura.
Definicja Kolorymetr:
Co to jest stosowany w kolorymetrii, do badania parametrów barw. Odznacza się k. o b i e k t y w n e, umożliwiające pomiar natężenia poszczególnych barw (zazwyczaj dzięki fotokomórki), i k. w i z u a l n e krystaliczna struktura.

Czym jest Struktura Krystaliczna znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: