KLASY KRYSTALOGRAFICZNE co to jest
Co znaczy krystalograficzne klasy? W fizyce krystalograficzną. Przedmioty symetrii to myślowe.

Definicja Krystalograficzne Klasy

Co to jest KRYSTALOGRAFICZNE KLASY: ekipy przedmiotów symetrii charakteryzujące strukturę krystalograficzną. Przedmioty symetrii to myślowe konstrukcje takie, jak: środek symetrii (oznaczany symbolem C), oś symetrii jedno-, dwu-, trzy-, cztero- isześciokrotna (symbole L1, L2, L3, L4 iL6) ipłaszczyzna symetrii (znak m). Odznacza się 32 k. k. powstałe z podziału kryształów z racji na wszystkie możliwe kombinacje wymienionych przedmiotów symetrii

Definicja Kataliza:
Co to jest zdarzenie przyspieszania (k. dodatnia) albo opóźniania (k. ujemna) reakcji chemicznej. Zobacz także katalizator krystalograficzne klasy.
Definicja Kopernik, Mikołaj:
Co to jest Stworzył heliocentryczną teorię budowy Układu Słonecznego. Pierwszy stwierdził, iż Ziemia uczestniczy jednocześnie wtrzech ruchach: obrocie ze stałą prędkością dookoła własnej osi, obiegu dookoła krystalograficzne klasy.
Definicja Kryształ Mieszany:
Co to jest kryształ, wktórym występują jednocześnie różne rodzaje sił wiążących atomy albo cząsteczki (na przykład wiązanie: jonowe, walencyjne, van der Waalsa krystalograficzne klasy.

Czym jest Klasy Krystalograficzne znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: