KRYSZTAŁ co to jest
Co znaczy kryształ? W fizyce regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć.

Definicja Kryształ

Co to jest KRYSZTAŁ: ciało stałe, którego wewnętrzna budowa charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć krystaliczną. K. powstały wniezakłóconych warunkach ma postać wielościanu, którego symetria zewnętrzna jest odzwierciedleniem symetrii jego sieci krystalograficznej. Z racji na przedmioty symetrii kryształy dzieli się na 32 krystalograficzne klasy, aze względu na parametry sieciowe komórki elementarnej na 6 krystalograficznych układów. Przynależność danego k. do odpowiedniego układu iklasy krystalograficznej ustala się na podstawie jego symetrii zewnętrznej i woparciu o rentgenowską analizę strukturalną. Z racji na charakter wiązań pomiędzy atomami (jonami albo cząsteczkami) wkrysztale dzielimy je na: k. m e t a- l i c z n e, k. j o n o w e, k. w a l e- n c y j n e, k. c z ą s t e c z k ow e, k. m i e s z a n e

Definicja Klin Optyczny:
Co to jest pryzmat obardzo małym kącie łamiącym służący wprzyrządach optycznych do nieznacznego odchylania kierunku biegu promieni świetlnych; rozszczepienie światła może być wtym przypadku pominięte kryształ.
Definicja Kalorymetr:
Co to jest ilości ciepła wydzielonego albo pochłoniętego w trakcie reakcji chemicznej albo zachodzącego procesu fizycznego. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe opodwójnych ściankach, które wraz zmieszadełkiem kryształ.
Definicja Kąt Fazowy:
Co to jest charakteryzująca stan drgania wdanej chwili. Jeżeli na przykład rozważymy drganie harmoniczne proste, które jest opisane równaniem: y = A cos ( t + ), gdzie y - wychylenie od położenia równowagi, A kryształ.

Czym jest Kryształ znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: