KRYSZTAŁ co to jest
Co znaczy kryształ? W fizyce regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć.

Definicja Kryształ

Co to jest KRYSZTAŁ: ciało stałe, którego wewnętrzna budowa charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć krystaliczną. K. powstały wniezakłóconych warunkach ma postać wielościanu, którego symetria zewnętrzna jest odzwierciedleniem symetrii jego sieci krystalograficznej. Z racji na przedmioty symetrii kryształy dzieli się na 32 krystalograficzne klasy, aze względu na parametry sieciowe komórki elementarnej na 6 krystalograficznych układów. Przynależność danego k. do odpowiedniego układu iklasy krystalograficznej ustala się na podstawie jego symetrii zewnętrznej i woparciu o rentgenowską analizę strukturalną. Z racji na charakter wiązań pomiędzy atomami (jonami albo cząsteczkami) wkrysztale dzielimy je na: k. m e t a- l i c z n e, k. j o n o w e, k. w a l e- n c y j n e, k. c z ą s t e c z k ow e, k. m i e s z a n e

Definicja KM:
Co to jest koń mechaniczny kryształ.
Definicja Kirchhoffa Prawo Promieniowania:
Co to jest promieniowanie cieplne kryształ.
Definicja Kąt Łamiący Pryzmatu:
Co to jest pryzmat kryształ.

Czym jest Kryształ znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: