Krzyżówka KRYSZTAŁ co to jest
Co znaczy kryształ? W fizyce regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja KRYSZTAŁ

Co to jest KRYSZTAŁ: ciało stałe, którego wewnętrzna budowa charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć krystaliczną. K. powstały wniezakłóconych warunkach ma postać wielościanu, którego symetria zewnętrzna jest odzwierciedleniem symetrii jego sieci krystalograficznej. Z racji na przedmioty symetrii kryształy dzieli się na 32 krystalograficzne klasy, aze względu na parametry sieciowe komórki elementarnej na 6 krystalograficznych układów. Przynależność danego k. do odpowiedniego układu iklasy krystalograficznej ustala się na podstawie jego symetrii zewnętrznej i woparciu o rentgenowską analizę strukturalną. Z racji na charakter wiązań pomiędzy atomami (jonami albo cząsteczkami) wkrysztale dzielimy je na: k. m e t a- l i c z n e, k. j o n o w e, k. w a l e- n c y j n e, k. c z ą s t e c z k ow e, k. m i e s z a n e

Co znaczy Kwazar:
Porównanie przedmiot, podobny do gwiazdy, wysyłający mocne promieniowanie elektromagnetyczne: od rentgenowskiego, poprzez ultrafiolet, aż do radiowego. Jego widmo cechuje znaczące przesunięcie ku czerwieni. Na kryształ co znaczy.
Krzyżówka Kryształ Jonowy:
Dlaczego węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez jony dodatnie iujemne. W k. j. kulombowskie przyciąganie pomiędzy jonami różnoimiennymi jest silniejsze od odpychania pomiędzy jonami jednoimiennymi kryształ krzyżówka.
Co to jest Kryształ Optycznie Czynny:
Jak lepiej kryształ skręcający płaszczyznę drgań światła spolaryzowanego przechodzącego poprzez ten kryształ. Zdarzenie to występuje tylko wkierunkach zbliżonych do kierunków osi optycznych kryształu kryształ co to jest.

Czym jest Kryształ znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: